Privacyverklaring

Indubatt B.V. (hierna: Indubatt) respecteert uw privacy. Met dit privacy statement leggen wij u uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Indubatt kan persoonsgegevens van u verwerken. Deze gegevens verkrijgen wij doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of doordat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website www.indubatt.nl aan ons verstrekt.

Indubatt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw correspondentiegegevens
– Uw BTW nummer
– Uw IBAN nummer

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Indubatt verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Daarnaast kan Indubatt uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Indubatt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn conform de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Indubatt verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Indubatt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Indubatt maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een gratis dienst van Google om statistieken van onze website te verzamelen en weer te geven. Op de website van Indubatt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Indubatt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Indubatt heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten: uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, per 25 mei 2018).

Beveiligen

Indubatt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact opnemen

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Zijn er aanwijzingen van misbruik? Of wilt u meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indubatt B.V. is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: De Beverspijken 33
5221 EE ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0)73 – 633 0405
Website: www.indubatt.nl