Hoe herkent u slijtage bij een tractie accu?

Een tractie accu is een belangrijk onderdeel van uw interne transport middelen. Zonder betrouwbare tractie accu kan uw heftruck of palletwagen opeens stil komen te vallen. Met vertraging in de werkprocessen tot gevolg. U moet erop kunnen vertrouwen dat de tractie accu zijn werkuren maakt. Maar net als ieder verbruiksproduct slijt ook een dergelijke accu in de loop der tijd. Waar merkt u aan dat de tractie batterij versleten is en wat kunt u vervolgens doen?

Loopt de tractie accu sneller leeg?

Als de tractie batterij begint te verslijten zult u dat men name merken doordat het intern transportmiddel minder lang in inzetbaar is voordat de accu weer geladen moet worden. Uw onderhoudsmonteur zal het ook merken doordat de contacten en de collectors van het elektrisch voertuig sneller inbranden. Dit komt omdat bij een versleten tractie accu de spanning bij gebruik verder wegzakt. De accu verbruikt dus meer energie om dezelfde capaciteit te realiseren en is daardoor sneller leeg.

tractie accu slijtage

Staat de celdeksel bol?

Staat de celdeksel van de tractie accu bol? Dan is de kans groot dat er sprake is van poolgroei. Met poolgroei bedoelen we het omhoog komen van de polen ten opzichte van de celdeksel. Dit is sterker aanwezig bij de plus pool dan bij de min pool.

Poolgroei

Poolgroei ontstaat doordat uitgespoelde actieve massa zich voornamelijk onder de pluspool verzameld, reageert naar loodsulfaat met een groter volume en zo de plusplaten van de tractie accu omhoog drukt. Bij poolgroei moet er een duidelijk verschil te zien zijn in de hoogte tussen plus pool en min pool ten opzichte van het celdeksel. Dit uit zich ondermeer in het schuin omhoog staan van de cel verbinder (hoogste kant is de plus pool). Bij cellen met een (te) strakke pooldoorvoer wordt de cel deksel door de plus pool mee naar boven getrokken. Het bol staan van de celdeksel is dus ook een teken van poolgroei.

Is het elektroliet bruin verkleurd?

Is uw elektroliet bruin van kleur? Dat is een indicatie dat uw tractie accu is versleten. Elektroliet is een slijtageverschijnsel wat wordt veroorzaakt doordat uitgespoelde actieve massa zich mengt met het elektroliet. Ziet u een bruine kleur dan weet u meteen dat de tractie accu te zwaar is belast en versleten is. Bruin kleurig elektroliet ontstaat vaak komt dit door te vaak of te zwaar laden.

Hoe kunt u slijtage aan de accu voorkomen?

Iedere accu slijt. Gemiddeld gezien gaat een tractie accu zo’n 6 jaar mee in een heftruck, met uitschieters naar 10 jaar. Dat vertaalt zich naar ongeveer 1.200 tot 1.600 ontladingen en opladingen. Het is belangrijk de balans in de batterij te bewaken en regelmatig onderhoud uit te voeren om te zorgen dat de tractie batterij deze levensduur ook daadwerkelijk haalt. Deze onderhoudswerkzaamheden kunt u uitvoeren voor het verlengen van de levensduur van uw tractie accu:

  • Vul de accu na het opladen weer bij met demiwater
  • Verwijder vuil en vocht
  • Controleer regelmatig de kwaliteit van de cellen en verbinders
  • Meet regelmatig de voltage van de cellen door
  • Voorkom piekmomenten zoals gelijktijdig heffen en rijden

Cellen vervangen

Schieten een aantal cellen tekort in capaciteit? Dan zijn deze cellen waarschijnlijk aan het verslijten. Het kan dan rendabel zijn om specifiek die cellen te vervangen door nieuwe cellen of gebruikte cellen die nog in goede conditie zijn. Hierbij is het aantal cellen dat aan vervanging toe is natuurlijk wel van belang om te berekenen of het onder aan de streep de meest voordelige optie is. Losse onderdelen zoals cellen zijn niet goedkoop. De grote hamvraag is: hoeveel geld wilt u stoppen in een tractiebatterij die waarschijnlijk binnenkort snel verder begint te slijten. Om het financieel aantrekkelijk te houden raden we over het algemeen aan de ‘slechte’ cellen te vervangen door gebruikte cellen. Nieuwe cellen hebben namelijk nog een capaciteit van 100%, terwijl de rest van de cellen mindere capaciteit heeft. Zo wordt er direct veel gevraagd van de nieuwe cellen en slijten deze dus ook weer snel.

Advies nodig om te berekenen wat de meest voordelige optie is in uw specifieke situatie? Neem contact met ons op voor advies!

Meer weten over de levensduur of het onderhoud van uw tractie accu?

De mate van slijtage van een tractie accu is dus afhankelijk van gebruik en onderhoud. Wilt u meer weten over een tractie accu of bent u geïnteresseerd in onderhoud aan uw voertuig, machine of batterij? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij staan vol enthousiasme klaar om vragen te beantwoorden en hun kennis te delen.

Ook bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in ons Energiecentrum, De Beverspijken 33 in Den Bosch (industrieterrein De Vutter). Hier laten we u zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van batterijen, laders, veiligheid en toebehoren.

De koffie staat klaar. Zien we u snel? – Indubatt, úw schakel in capaciteit