Voorkom kortsluiting bij wisselen van tractiebatterij.

Werken met elektrische magazijntrucks en heftrucks betekent werken met tractiebatterijen en batterijladers. Het wisselen is risicovol, evenals het laden en ontladen. De loodzuur-batterijen zijn gevuld met accuzuur (elektrolyt). Op een incorrecte wijze werken met de batterij en lader kan ernstige gevolgen hebben voor mens, materieel en milieu. Kortsluiting is daarbij een veel voorkomend risico.

Risico’s tijdens wisselen van batterij

Er zijn meerdere risico’s om te onderkennen bij het wisselen van een batterij. Denk hierbij aan de gevaarlijke elektrische spanning of verkeerd gebruik hef-, hijs- of transportmiddelen. Explosie- en brandgevaar. Het zeer corrosieve elektrolyt. Onvoldoende geschoold personeel dat werkt aan de batterij. Het niet dragen van persoonlijke beschermmiddelen. Allemaal risico’s waar we in meerdere of mindere mate bij stilstaan bij vaak routine matige handelingen, zoals het wisselen van tractiebatterijen.

Brand als gevolg van verkeerd heffen

Brand als gevolg van verkeerd heffen komt in de praktijk toch vaker voorkomt dan we denken. De gevaarlijke situatie ontstaat doordat er spanning op de truck en accu staat en men toch start met heffen. Door verkeerd te heffen kunnen de kabels en stekkers strak komen te staan waardoor deze contact maken en daarmee kortsluiting veroorzaken. De batterij pakt vlam en brand is het gevolg waardoor er een nog groter risico ontstaat. Snel handelen is genoodzaakt om verdere escalatie te voorkomen.

Voorkomen beter dan genezen

Deze uitspraak dienen we onszelf ter harte te nemen als we werken met tractiebatterijen, ook tijdens het wisselen. Ook al is het al 100 keer goed gegaan. We zetten voor alle duidelijkheid nogmaals een aantal punten op een rij.

 • Zorg voor duidelijke werkinstructies
 • Laat alleen geschoold personeel werken aan de batterij
 • Verplicht dragen persoonlijke beschermmiddelen
 • Zorg voor naleven van veiligheidsvoorschriften
 • Roken is verboden
 • Geen open vuur, vonken in de buurt van batterij ivm brand- en of explosiegevaar
 • Vermijd kortsluiting door correcte werkwijze
 • Geen gereedschappen of voorwerpen op batterij leggen
 • Let op elektrolyt
 • Voorkom kans op omvallen
 • Voorkom te hoog liften batterij
 • Ben alert op elektrische spanning
 • Hijshaken mogen geen beschadigingen aan cellen, verbindingen of kabels aanbrengen

Bij het niet naleven van de juiste werkwijze en procedures zijn risico’s niet te overzien, zowel voor materieel, mens en milieu. Vindt er onverhoopt toch een ongeval plaats dan bent u als werkgever wettelijk aansprakelijk wanneer u niet de juiste voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

Risico’s tijdens het laden

Naast de risico’s tijdens het wisselen van de tractiebatterij komen we bij het opladen ook risico’s tegen waar we rekening mee moeten houden. De meest voorkomende risico’s zijn:

 • Warmte: Bij het laden van een batterij ontstaat er warmte, bij teveel warmte kan er brand ontstaan.
 • Knalgas: Bij het laden van een batterij komt er waterstofgas vrij. Dit gas is lichter dan lucht en zal opstijgen waar het zich uiteindelijk kan vermengen met lucht. Hierdoor kan er een explosief mengsel ontstaan (knalgas). Het is daarom belangrijk dat er goede ventilatie en of afzuiging aanwezig is tijdens het laden.
 • Vonken: Bij het loskoppelen van de batterij van de lader terwijl er stroom op staat kunnen er vonken ontstaan. Deze vonken kunnen ervoor zorgen dat gassen exploderen dan wel in brand vliegen.

Preventieve maatregelen bij laden

Ook bij het laden kunt u preventieve maatregelen nemen om risico’s op kortsluiting, brand of andere schade te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Verbied roken, lassen, slijpen of andere heetwerkzaamheden in de laadzone
 • Verwijder brandware zaken in nabijheid lader en batterij
 • Ventileer zo goed mogelijk om gasophoping te voorkomen
 • Zorg voor explosieveilige elektrische installatie (verlichting, stopcontacten…)
 • Leg geen voorwerpen op laders of batterij
 • Controleer laadkabels voor gebruik op gebreken
 • Laat alleen goed opgeleid personeel werken met laders en batterijen