Waar moet een tractie acculaadstation aan voldoen?

Voor het opladen van tractiebatterijen of tractieaccu’s voor heftrucks, zijladers, hoogwerkers en ander intern transport moet een toegewijde ruimte worden ingericht. Dit wordt ook wel een acculaadstation of batterijlaadstation genoemd. Het inrichten van deze ruimte kan als complex worden ervaren aangezien er nogal wat wetten en regels zijn om rekening mee te houden. De Arbowet eist dat werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. De medewerkers moeten goede en duidelijke instructies krijgen en er moeten voldoende voorziening en beschermmiddelen en procedures aanwezig zijn.

Waar een tractie acculaadstation aan moet voldoen? Daar weten wij gelukkig alles van af. Om alles wat duidelijker te maken zetten we in dit artikel een aantal tips voor u op een rijtje. Uiteraard kunt u ook altijd even contact met ons opnemen voor persoonlijk advies.

Regels voor het inrichten van een acculaadstation

De inrichting van een acculaadstation begint bij het vinden van een geschikte ruimte. In sommige gevallen kan een gewone werkruimte of magazijnruimte worden gebruikt als acculaadstation. Het is hierbij wel belangrijk dat er voldoende ventilatie en (uiteraard) geen open vuur aanwezig is. Soms betekent dit dat het creëren van een aparte ruimte nodig om de veiligheid te waarborgen.

Goede ventilatie

Goede ventilatie is essentieel in een acculaadstation. Dit voorkomt namelijk explosiegevaar door ophoping van gassen die vrijkomen tijdens het laadproces. Bij het laden van tractieaccu’s of tractiebatterijen komen verschillende stoffen vrij, zoals waterstofgas. Dit gas is het lichtste soort gas dat bestaat en zal zich zonder goede ventilatie onder het plafond ophopen. Deze ophoping kan een ontploffing veroorzaken.

Twijfelt u of uw ruimte voldoende geventileerd is? Of heeft u ondersteuning nodig bij het aanbrengen van de juiste ventilatie? Wij maken diverse berekeningen om te bepalen welke ventilatiesystemen in uw ruimte moeten worden toegepast om de veiligheid te waarborgen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Aparte ruimte?

Een acculaadstation is een toegewezen ruimte waar kan worden geladen. Dit hoeft niet per definitie een aparte locatie te zijn. Hieronder ziet u een checklist van zaken waar de ruimte aan moet voldoen. Zo kunt u bekijken of het in uw specifieke situatie wel of niet nodig is om een aparte ruimte te creëren voor het inrichten van een acculaadstation.

 • De ruimte moet goed bereikbaar zijn voor uw interne transportmiddelen
 • Er mag geen open vuur in de buurt zijn
 • Er mogen nabij geen werkzaamheden worden verricht waarbij vonken vrij kunnen komen (slijp-, las- en stookwerkzaamheden)
 • Er moet voldoende vloeroppervlak aanwezig zijn, per te laden eenheid
 • Er moet voldoende natuurlijke of mechanische ventilatie aanwezig zijn
 • De ruimte moet zijn voorzien van vonkvrije verlichting en schakelaars
 • Het dak, de wanden, leidingen en andere bouwgerelateerde elementen moeten glad zijn uitgevoerd en bestand tegen bijtende dampen
 • De ruimte moet brandwerend zijn met een juiste compartimentering
 • Er mogen geen nissen of andere plaatsen aanwezig zijn waar waterstof zich kan ophopen
 • Er moet een gesloten riool of opvang aanwezig zijn waar gemorste vloeistof kan wegspoelen
 • De vloer moet behandeld en bestand zijn tegen aanwezige stoffen, zwavelzuur, vetten en oliën
 • De vloer moet voorzien zijn van een antisliplaag
 • Er moet voldoende afstand zijn tussen batterij en lader i.v.m. het vrijkomen van waterstofdampen tijdens het laden. Hiervoor kan een waterstofberekening gemaakt worden. Er wordt al snel gesproken over afstanden tussen de 0,8 tot 2 meter tussen batterijen lader.
 • Voorkom direct zonlicht op de accu’s en acculader.

Hulp nodig?

Potjandorie, dat zijn nogal wat regeltjes! Klopt. Maar we hebben het dan ook niet over kleine veiligheidsrisico’s. Los van de veiligheid van uw personeel staat ook de levensvatbaarheid van uw bedrijf mogelijk op het spel wanneer een ontploffing van dampen plaatsvindt binnen uw bedrijf. We raden u daarom sterk aan deze eisen zeer serieus te nemen. Wilt u hier graag hulp bij? Neem dan even contact op met één van de specialisten van Indubatt.

Voorkom onnodige veiligheidsrisico’s!

Als werkgever wilt u uw medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving aanbieden. Neem daarom onderstaande aandachtspunten ook altijd even mee.

 • Controleer of er voldoende en de juiste blusmiddelen aanwezig zijn
 • Informeer medewerkers. Zonder de juiste kennis over de gevaren en procedures worden fouten al snel gemaakt, met alle gevolgen van dien.
 • Zorg voor duidelijke procedures en pictogrammen om fouten te voorkomen. Gebruiksaanwijzingen moeten duidelijk op de laders aanwezig en leesbaar zijn.
 • Zorg ervoor dat er minimaal twee noodstopknoppen aanwezig zijn op de juiste plekken
 • Controleer of de juiste en voldoende persoonlijke beschermmiddelen op locatie aanwezig zijn
 • Voorkom dat niet gekwalificeerd personeel toegang heeft tot het acculaadstation.
 • Roken is ten strengste verboden, er is namelijk altijd kans op knalgas.
 • De laadruimte mag niet worden gebruikt als opslag

Voor meer detail informatie verwijzen we u naar de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 3299).

Elektrische installatie

De elektrische installatie van het acculaadstation moet goed zijn afgestemd op de gevraagde capaciteit en spanning van de te laden batterijen. Alle aanwezige verlichting, draagbaar en vast, moet ATEX gecertificeerd zijn. Ook moeten de bekabeling en aansluitsnoeren altijd beveiligd zijn tegen kortsluiting. Kortsluiting kan ook worden voorkomen door alleen gebruik te maken van gereedschap met geïsoleerde handgrepen. Leg bovendien nooit (metalen) voorwerpen op batterij.

Onderhoud acculaadstation

Niet alleen tijdens, maar ook na het inrichten van een acculaadstation is het van belang om zicht te houden op de wettelijke regels en veiligheidsnormen. Dit doet u onder andere door één keer per jaar uw acculaadstation, accu’s en bijbehorende heftrucks of ander elektrisch materieel te laten keuren. Indubatt biedt u een all-in onderhoud en service aan. Hiermee bent u verzekerd van een zorgeloos gebruik van uw materieel, accu’s, laders en laadstations. Neem contact met ons op als u hier graag meer informatie over ontvangt.

Wilt u meer weten?

Indubatt is specialist in het inrichten van acculaadstations en leveren van kwalitatieve gebruikte en nieuwe tractieaccu’s. Wij zijn altijd op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving. Ook kunt u bij ons terecht voor inspecties, keuringen en onderhoud aan uw tractieaccu’s en acculaadstations. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.