Veilig een batterij (verticaal) wisselen

Om een heftruck continu, 24/7, te laten rijden, is vaak een wisselbatterij nodig. Het wisselen van een traktiebatterij is een ‘zware’ aangelegenheid. Met een hijsjuk is dit klusje veilig en zo geklaard. Een hijsjuk wordt gebruikt voor het verticaal verplaatsen van onder andere een traktiebatterij. Hierbij wordt de hijsjuk precies boven het zwaartepunt ingezet, zodat de batterij in balans hangt. Een hijsjuk voorkomt dat de batterij gaat kantelen als deze wordt opgehesen. Door gebruik te maken van een hijsjuk voorkomt u dat de spreidhoek niet te groot wordt.

Checklist: Veilig werken met hijsjuk

 • Check het gewicht van de tractiebatterij en bepaal of het hijsjuk geschikt is. De maximale draaglast is op de draaglaststicker vermeld.
 • Heeft de kraanhaak een gebruiksgeschikte veiligheidsklep?
 • Zitten er geen scherpe kanten of scheuren aan de haken?
 • De batterij die met het hijsjuk wordt gewisseld mag niet vervormen tijdens het hijsen.
 • De accu moet in het zwaartepunt worden opgetild. Het zwaartepunt van de accu moet exact onder de kraanhaak liggen.
 • De accu moet symmetrisch worden opgetakeld, omdat anders het gevaar bestaat dat deze ontoelaatbaar beweegt. Daardoor kunnen aanslagmiddelen overbelast raken of verschuiven.
 • Let op een gelijkmatige belasting van de haken.
 • Zijn alle gebruikte demonteerbare aanslagmiddelen en aanslagpunten zodanig aan het hijsjuk bevestigd dat ze tijdens het transport niet los kunnen raken en/of kunnen vallen?
 • Scheef trekken of lostrekken met hijsjuk is niet toegestaan.
 • Zorg dat de batterij nergens tegenaan kan botsen of stoten.
 • De maximale binnenhoek van hijsgereedschappen aan een hijsjuk is 120 graden. Deze hoek mag niet overschreden worden.
 • Het hijsjuk mag niet gebruikt worden voor het keren van lasten of het kiepen van goederen.

Alleen goed gekeurde hijsjuk gebruiken!

Bij Indubatt krijgt u altijd goed gekeurde hijsjukken. Veiligheid staat voorop. Bij het gebruik van een hijsjuk kunnen er wel beschadigingen ontstaan. Daarom is het van belang om altijd de hijsjuk te checken voor gebruik.

Beschadigde hijsjukken mogen NIET gebruikt worden. Dit is het geval bij het constateren van:

 • Scheuren in kraanoog of laswerk en bij ophangassen, haken en veiligheidsklepjes;
 • Verbogen onderdelen, blijvende vervorming of verbuiging van de balk;
 • Uitgesleten draagvlakken van kraanoog, ophanghaken en -ogen, versleten ophangpennen;
 • Ontbrekende onderdelen als borgmoeren, borgpennen en veiligheidskleppen;
 • Ontbreken of niet meer leesbaar zijn van de draaglastaanduiding;
 • Ernstige roestvorming.

Bent u op zoek naar een hijsjuk? Deze zijn beschikbaar voor zowel de verhuur als de verkoop. WhatsApp of bel met één van onze experts, 073 – 633 0405.

Vragen? Neem gerust contact op: