Waarom stinkt mijn accu naar rotte eieren?

De aanhoudende rotte eieren geur die soms wordt waargenomen bij tractie accu’s voor interne transportmiddelen kan meerdere oorzaken hebben. Om de juiste oplossing voor het probleem te vinden is het logischerwijs belangrijk eerst te achterhalen waardoor het probleem in uw situatie is ontstaan. In dit artikel sommen wij de diverse mogelijke oorzaken voor u op, zodat u deze één voor één onder de loep kunt nemen. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor advies of voor het inplannen van een inspectie aan uw tractie accu’s.

grote tractie accu voor hoge capaciteit

Verouderde tractie accu’s

Een van de voornaamste factoren die de rotte eieren geur kan veroorzaken, is het gebruik van verouderde tractie accu’s. Deze accu’s hebben een beperkte levensduur en na verloop van tijd beginnen ze hun efficiëntie te verliezen. Naarmate een accu ouder wordt, kan er zich zwavelafzetting ophopen op de loodplaten binnenin de accu. Deze zwavelafzetting is een bron van waterstofsulfide (H2S) gas tijdens het opladen. Het gas wordt vervolgens vrijgegeven en resulteert in de kenmerkende rotte eieren geur. Laat uw tractiebatterij goed onderhouden en tijdig inspecteren wanneer u twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

Beschadigde tractie accu’s

Accu’s kunnen gevoelig zijn voor fysieke schade, zoals barsten in de behuizing of beschadigde aansluitingen. Deze beschadigingen kunnen leiden tot lekkages binnenin de accu. Wanneer het elektrolyt, dat zich in de accu bevindt, in contact komt met de loodplaten en de zwavelverbindingen, kan er een chemische reactie plaatsvinden die resulteert in de vorming van H2S gas. Dit gas kan zich ophopen in de accu en ontsnappen tijdens het opladen, waardoor de onaangename geur ontstaat.

Slecht onderhoud en onvoldoende inspecties:

Een andere factor die bijdraagt aan het ontstaan van de rotte eieren geur is het gebrek aan regelmatig onderhoud en inspecties. Accu’s vereisen periodieke controles om ervoor te zorgen dat ze correct functioneren. Het niet nakomen van deze onderhoudsprocedures kan resulteren in overmatige ophoping van zwavelverbindingen en H2S gas. Regelmatige inspecties kunnen potentiële problemen identificeren voordat ze escaleren en onaangename geuren veroorzaken.

Verouderde acculaders

Naast de accu’s zelf kan een verouderd of defect acculaadstation ook bijdragen aan de vorming van de rotte eieren geur. Een slecht functionerende batterijlader kan leiden tot overladen of onjuiste oplaadprocedures, wat op zijn beurt kan resulteren in gasvorming en geurproblemen.

Onvoldoende ventilatie

Een andere overweging is de ventilatie rond de oplaadruimte van de accu’s. H2S gas is zwaarder dan lucht en kan zich ophopen in slecht geventileerde ruimtes. Dit kan niet alleen leiden tot geuroverlast, maar ook tot gevaarlijke situaties, aangezien H2S gas ontvlambaar is.

Inzicht in deze diepere oorzaken van de rotte eieren geur bij tractie accu’s is van cruciaal belang om preventieve maatregelen te nemen en te zorgen voor een veilige en efficiënte werkomgeving. Regelmatig onderhoud, inspecties en het vervangen van verouderde of beschadigde accu’s en laders zijn essentiële stappen om dit probleem aan te pakken en te voorkomen.

Overbelasting van de tractie accu

Wanneer een tractie accu wordt overbelast, wat betekent dat deze meer stroom ontvangt dan hij aankan, kan dit leiden tot een onvolledige omzetting van water in waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2) tijdens het laadproces. Dit kan resulteren in een overmatige ophoping van waterstofgas in de accu. Het waterstofgas kan vervolgens reageren met aanwezige zwavelverbindingen in de accu zoals sulfaten en leiden tot de productie van waterstofsulfide (H2S) gas. H2S staat bekend om zijn karakteristieke rotte eieren geur en daarom kan overbelasting de vorming van deze geur veroorzaken.

Te diepe ontlading

Als een tractie accu te ver wordt ontladen, wat betekent dat deze onder de aanbevolen minimale lading wordt gebruikt, kan dit leiden tot een verstoring van de elektrochemische processen binnen de accu. Dit kan onder andere resulteren in een onvolledige omzetting van water naar waterstofgas tijdens het opladen. Het gevolg is een ophoping van waterstofgas in de accu, dat weer kan reageren met aanwezige zwavelverbindingen en leiden tot de vorming van waterstofsulfide (H2S) gas, dat de rotte eieren geur veroorzaakt.

Nog meer weten over tractie accu’s?

Nu weet u meer over de mogelijke oorzaken waarom uw accu naar rotte eieren ruikt. Wilt u meer weten? Of heeft u een specifieke vraag voor uw voertuig, machine of batterij? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij staan vol enthousiasme klaar om vragen te beantwoorden en hun kennis te delen.

Ook bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in ons Energiecentrum, De Beverspijken 33 in Den Bosch (industrieterrein De Vutter). Hier laten we u zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van batterijen, laders, veiligheid en toebehoren.

De koffie staat klaar. Zien we u snel? – Indubatt, úw schakel in capaciteit