Wat is batterijsulfatatie?

Batterijsulfatie is het kristalliseren van het zuur in de cellen. Wanneer een batterij wordt gebruikt is het heel normaal dat er kleine sulfaatkristallen ontstaan. Dit beschadigt de batterij niet.
Maar als de batterij regelmatig niet correct wordt geladen, dan worden de kristallen steeds vaster van vorm en gaat zich afzetten tegen de (negatieve) celplaten. Deze bloemkoolvormige afzetting heeft de neiging om te groeien, zoals alle zoutkristallen dat doen.
Het gevolg is dan dat het actieve zuur steeds meer verhindert wordt om deel te nemen aan het proces in de batterijcel.

Sulfatering van de batterij

Binnen een tractiebatterij kan sulfatering ontstaan door diepontladen van de accu. Indien de batterij te ver wordt ontladen kan er loodsulfaat ontstaan met een zodanige kristalstructuur dat deze niet meer afbreken tijdens het laden van de batterij. Een diepteontlading kan al ontstaan doordat de chaurffeur of bediener van een heftruck de batterij verder leeg rijd dan toegestaan. Een ander veel voorkomende oorzaak is een batterij die geladen is te lang stilstaat zonder dat deze weer geladen wordt.  Andere oorzaken die in meer of mindere maten sulfatering in gang zetten zijn.

 • De batterij gedurende lange tijd niet opgeladen stil laten staan.
 • De batterij niet volledig opladen (= stratificatie van het elektrolyt).
 • Het elektrolyt komt niet meer boven de bovenkant van de platen.
 • Afwezigheid van corrigerende maatregelen op achterblijvende cellen.
 • Bijvullen met gewoon water in plaats van met demi-water (gedemineraliseerd water).
 • Inzet en opslag van de batterij bij extreem hoge temperaturen.
 • Regelmatige onderbelasting.

Voorkom sulfatering van de batterij

Een tractiebatterij is het hart van de machine. Het is dus belangrijk dat dit onderdeel blijft functioneren. Hierbij kunt u zelf een aantal dingen doen om sulfatering te minimaliseren.

 • Het laadproces volledig uitvoeren
 • Goede instructie aan chauffeurs
 • Voorkom tussenladingen ( m.u.v. tractiebatterijen die zijn uitgerust met een Trak Air systeem)
 • Bijvullen met demi-water.
 • Regelmatig onderhoud uitvoeren aan de batterij.

Is herstellen van batterij mogelijk?

Dit is lastig te zeggen en is erg afhankelijk hoe erg de batterij er aan toe is. Een oplossing zou kunnen zijn om de batterij aan een speciaal laadprogramma te zetten, dit duurt dan ook zeker wel een week. Met dit programma middels een speciale lader kunnen we proberen om de batterij weer op het juiste zuurniveau te krijgen.

Daarbij kijk je met het programma of het zuur los komt van de platen. Waarbij vermeld moet worden dat er geen garantie is, de batterij heeft schade opgelopen. De batterij is zeker niet meer geschikt voor een zware inzet. Voorkomen is hier dus zeker beter dan genezen.

Ervaart u problemen met tractiebatterijen?

Wij hopen u met dit artikel goed te hebben geïnformeerd om sulfatering van tractiebatterijen te voorkomen. Mocht u vragen hebben, of een batterij hebben waarbij dit probleem zich voordoet, neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij staan vol enthousiasme klaar om vragen te beantwoorden en hun kennis te delen.

Ook bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in ons Energiecentrum, De Beverspijken 33 in Den Bosch (industrieterrein De Vutter). Hier laten we u zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van batterijen, laders, veiligheid en toebehoren.

De koffie staat klaar. Zien we u snel? – Indubatt, úw schakel in capaciteit