Het belang van BMWT-keuring van tractiebatterijen

Tractiebatterijen vormen het kloppende hart van interne transportmiddelen. De betrouwbaarheid en veiligheid van deze accu’s zijn daarom onmisbaar voor een efficiënte en risicovrije werkomgeving. Maar hoe zorgt u ervoor dat deze tractiebatterijen hun werk optimaal blijven doen en geen gevaar vormen? Daar komt de BMWT-keuring om de hoek kijken. In dit artikel duiken we dieper in het belang van deze specifieke keuring voor uw tractiebatterijen.

Wat houdt een BMWT-keuring in?

Een BMWT-keuring is een grondige en gestandaardiseerde controleprocedure die specifiek is ontworpen om de veiligheid en betrouwbaarheid van arbeidsmiddelen te garanderen. Deze naam, “BMWT”, staat symbool voor de breedte van de keuring: Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegtransportmiddelen en Technische installaties.

Controle algehele staat

Bij de keuring van tractiebatterijen, zoals die in elektrische heftrucks voorkomen, bestaat de procedure uit enkele belangrijke stappen. Ten eerste wordt de algemene fysieke staat van de batterij minutieus onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar zichtbare beschadigingen, sporen van lekkages of andere tekenen van slijtage die kunnen duiden op een compromis in de integriteit van de batterij.

Controle elektrische verbindingen

Vervolgens wordt er gedetailleerd gekeken naar de elektrische verbindingen. Elk contactpunt, elke kabel en elke aansluiting wordt gecontroleerd op tekenen van corrosie, slijtage of andere vormen van degradatie. Een goed elektrisch contact is immers essentieel voor de optimale prestatie van de batterij en de apparatuur waarin deze is geplaatst.

Controle op veiligheidsaspecten

Daarnaast ligt er een sterke focus op de veiligheidsaspecten. Elk veiligheidsmechanisme, van ontluchtingsdoppen tot beschermende behuizingen, wordt gecontroleerd op correcte werking. Dit omvat ook het controleren van ontluchtingssystemen en andere beschermende elementen om ervoor te zorgen dat eventuele emissies van accu zuur op de juiste manier worden afgevoerd en geen gevaar vormen voor de gebruikers of de omgeving.

Check, check, dubbelcheck.

De BMWT-keuring wordt afgesloten met een functionele test. Hierbij wordt de batterij aangezet en gecontroleerd op haar vermogen om consistent stroom te leveren. Eventuele fluctuaties of onregelmatigheden worden genoteerd en geëvalueerd om te bepalen of deze binnen de veilige en acceptabele parameters vallen.

Is een BMWT-keuring verplicht?

De BMWT-keuring is de wettelijk verplichte jaarlijkse keuring om de veiligheid van arbeidsmiddelen te waarborgen.

De BMWT-keuring komt voort uit de brancheorganisatie BMWT. Deze keuring legt niet alleen de nadruk op de veiligheid, maar kijkt ook naar de betrouwbaarheid en duurzaamheid van machines en hun onderdelen.

De wettelijk verplichte jaarlijkse keuring is direct gelinkt aan de Arbowetgeving. Hier staat veiligheid op de werkvloer centraal, en deze keuring zorgt ervoor dat arbeidsmiddelen hieraan voldoen. Zoals de naam al suggereert, wordt deze keuring jaarlijks uitgevoerd. Deze keuring is strikt verplicht, en bedrijven die niet voldoen aan deze eis kunnen te maken krijgen met sancties of boetes.

BMWT-keuring altijd door gespecialiseerd bedrijf

Om uw werkmaterieel te laten keuren, moet u een afspraak inplannen bij een BMWT-Keur erkend bedrijf. Het is vaak mogelijk deze keuring samen te laten vallen met een onderhoudsbeurt.

Indubatt is een BMWT-erkend bedrijf. Tijdens de keuring inspecteren wij het materieel gebruikmakend van een uniform BMWT keuringsformulier met specifieke instructies. Alle keuringsresultaten worden vastgelegd op dit BMWT-formulier. We specificeren welke acties ondernomen moeten worden voor elk geconstateerd mankement.

Na goedkeuring wordt uw materieel voorzien van een jaarsticker. Zo weet u wanneer een herkeuring nodig is. Bij afkeuring ontvangt het materieel pas een sticker zodra alle mankementen zijn aangepakt.

Wilt u meer weten?

Nu weet u meer over de BMWT-keuring. Wilt u meer weten over het keuren van tractie accu’s? Of heeft u een specifieke vraag rondom de tractiebatterij voor uw voertuig, machine of batterij? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij staan vol enthousiasme klaar om vragen te beantwoorden en hun kennis te delen.

Ook bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in ons Energiecentrum, De Beverspijken 33 in Den Bosch (industrieterrein De Vutter). Hier laten we u zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van batterijen, batterijladers en toebehoren.

De koffie staat klaar. Zien we u snel? – Indubatt, úw schakel in capaciteit